ورمیکولیت

1.00 1.0 USD 1.00

1.00

  This combination does not exist.

  Terms and Conditions
  30-day money-back guarantee
  Shipping: 2-3 Business Days

  نوعی میکاست که در اثر شوک حرارتی منبسط شده و از مقاومت حرارتی و گرمایی بسیار زیاد برخوردار است.

  موارد مصرف :

  • عایق های حرارتی
  • کشاورزی
  • تصفیه آب
  • ساختمان سازی
  • کود شیمیایی
  • لنت

  آنالیز شیمیایی:

  درصد (منبسط شده)
  درصد (خام)
  عناصر
  39.56
  34.04
  SiO2
  15.57
  17.85
  Al2O3
  12.56
  10.97
  Fe2O3
  3.48
  6.63
  TiO2
  7.7014.99MgO
  4.79-CaO
  1.796.17K2O
  0.380.36Na2O
  -8.75H2O
  1.21-SO3
  0.66-P2O5

  مشخصات فیزیکی:

  6-9
  PH
  1
  دانسیته