فلورین

1.00 1.0 USD 1.00

1.00

  This combination does not exist.

  Terms and Conditions
  30-day money-back guarantee
  Shipping: 2-3 Business Days

  فلورایت یا فلورین (CaF2) یک کانی بسیار مشهور است که به رنگ های مختلف یافت می شود و می توان فلوئور از آن بدست آورد. در طبیعت بیشتر بصورت رگه ای مشاهده می شود و همراه با کانی های کلسیت، کوارتز، باریت ، سلستین و سولفید های  گوناگون است.

  موارد مصرف :

  • صنایع ذوب
  • تولید اسید فلوریدریک
  • شیشه
  • لعاب و سرامیک
  • ساخت عدسی و قطعات نوری
  • الکترود
  • لیزر و اپتیک

  آنالیز شیمیایی:

  FLT
  FLAZ
  FLR
  FLP
  FlA
  عناصر
  6.92
  3.763.8
  0.65
  0.3
  SiO2
  -
  -
  -
  0.1
  0.03
  Al2O3
  17
  6.45.80
  -
  0.42
  CaO
  ---0.20.13MgO
  63.18758096.1797CaF2
  ---0.10.06S
  ---0.10
  0.10Fe2O3
  ---0.01
  0.01P2O6
  5.39.965.31.930.5 Loi
  ---0.01- TiO2
  ---0.1- Na2O
  ---0.01- K2O

  مشخصات فیزیکی:

  شفاف متمایل به سبز و بنفش
  رنگ
  2.2-2.5 وزن مخصوص
  4 سختی