فلدسپات

فلدسپات

1.00 € 1.0 EUR

1.00 €

اضافه به سبد درخواست

فِلدِسپاتها مهم‌ترین کانیهای سنگی آذرین بشمار می‌آیند. فلدسپاتها به سه گروه کلسیک، پتاسیک و سدیک تقسیم‌بندی می‌شوند. آنورتیت به فرمول شیمیایی (CaAl2Si2O8) فلدسپات نوع کلسیک است و آلبیت به فرمول شیمیایی (NaAlSi3O8) فلدسپات نوع سدیک و پتاسیم فلدسپات به فرمول شیمیایی (KAlSi3O8) فلدسپات نوع پتاسیک آن است. چندریختیهای پتاسیم فلدسپات عبارت‌اند از: سانیدین، ارتوکلاز، میکروکلین و آدولاریا. آنورتیت و آلبیت به این امتیاز که می‌توانند جانشین شوند و در ساختمان کانی پلاژیوکلاز شرکت می‌کنند، میان فلدسپات سدیم (آلبیت) و فلدسپات پتاسیم، جانشینی محدودی وجود دارد و فلدسپاتهای این سری به انواع آلکانی فلدسپاتها شهرت دارند.
به طور كلي صنايع عمده مصرف كننده كانيهاي گروه فلدسپات شامل : صنايع شيشه (جام، ظروف شيشه اي، فايبرگلاس)، صنايع سراميك (بدنه سراميك، كاشي، چيني بهداشتي،….) لعاب، پر كننده ها، ساينده ها و ا لكترودهاي جوشكاري مي‌باشد. از فلدسپات فرآوري نشده در توليد الومينا از نفلين سينيت، قطعات سنگي سخت قابل مصرف در راه سازي، اطفاء شعله در صنايع كبريت سازي و …. استفاده مي‌شود. تفكيك تجاري كانيهاي گروه فلدسپات شامل فلدسپاتهاي پتاسيم دار با حداقل K2O=0/010 و فلدسپاتهاي سديم دار با حداقلNa2o=0/07 مي‌شود. مجموع درصد دو اكسيد قليايي k2O,Na2o)) تعيين كننده ميزان مصرف آن در صنايع شيشه است
آنالیز شیمیایی فلدسپات پتاسیک

70.63

SiO2

15.05

AL2O3

0.03

Fe2O3

0.59

CaO

0.08

MgO

4.01

Na2O

7.86

K2O

0.013

TiO2

0.011

MnO

0.196

P2O5

0.012

S

1.20

L.O.I