درباره ما

 

شركت جهان پودر دليجان در سال ١٣٧٩ به عنوان توليدكننده انواع مواد ميكرونيزه معدنی و صنعتی در شهر صنعتی دليجان احداث شد. اين مجموعه داراى دو خط توليد با روش بال ميل بوده و با بهره گيري از تجهيزات مورد نياز پيشرفته، توان توليد و تامين انواع مواد معدنی فلزى و غير فلزى ميكرونيزه و دانه بندى را جهت مصرف در صنايع مختلف دارد. اين شركت مواد اوليه مورد نياز را از معادن خود و ساير منابع معتبر تهيه نموده، همچنين با ايجاد آزمايشگاه نوين، جهت كنترل كيفيت اين امكان را دارد كه محصول نهايی را مطابق با استانداردهاى بين المللی و نياز مشتريان، توليد نمايد.
تیم ما